Energy Challenges

    energychallengesEnergy Challenges is een spel tussen jongeren in de school en tussen verschillende jongerenteams van deelnemende scholen om enthousiasme voor energie te genereren en kennis over energie te vergroten.

    Het belangrijkste doel van het project is om energiebewust gedrag te creëren bij de leerlingen gedurende hun hele schoolcarrière en ze kennis over energie en besparing bij te brengen.

    Uiteindelijk moet dit leiden tot maatschappelijke acceptatie van het nut en belang van energietransitie en meer interesse in deze thema’s waardoor meer leerlingen zich laten opleiden voor de energiesector.

    Van 2014 t/m 2016 was ik projectleider voor de Energy Challenges in de provincie Groningen.

    energy challenges