Gemotiveerd om mijn ervaringen met het thema energie in te zetten voor die projecten waar ik me bij betrokken voel, ben ik mijn eigen bedrijf gestart: Arjan Lucius, Perspectief op energie.

Als projectleider ontwikkel en geef ik invulling aan projecten die leiden tot meer energiebewustzijn en energiebesparing in onze samenleving. Mijn kracht is dat ik het brede energieveld overzie. Zo verbind ik beleid, ambities en doelstellingen met projecten, mensen, middelen en initiatieven.

Ik zie trends en ontwikkelingen op het gebied van energie en duurzaamheid. Dit gebruik ik om richting te geven aan nieuwe initiatieven; om iets kleins uit te laten groeien tot iets succesvols.

Overheden, publiek private samenwerkingsverbanden en non-profitorganisaties benaderen mij om energieprojecten tot een succes voor de samenleving te maken.

Mensen herkennen in mij een vriendelijk, loyaal en opmerkzaam persoon met een gezond verantwoordelijkheidsgevoel. Iemand die met een prettige stijl een goede inbreng in projecten en groepen heeft. Een stabiele factor met oog voor persoonlijke waarden.

Voor mij is samenwerking een belangrijk goed en het mag voor zich spreken dat ik als ondernemer aan een duurzame bedrijfsvoering werk.

Perspectief op energie

Ieder kwartaal een nieuw interview met een ander perspectief op energie:

Studenten bevorderen energietransitie

Michelle Everett


Bijverdienen en tegelijkertijd werken aan energieoplossingen voor de toekomst: een prachtige combinatie voor gemotiveerde studenten. Zij kunnen terecht bij SAMEEN, een coöperatieve vereniging van, voor en door studenten, die zich richt op het koppelen van studenten aan energiegerelateerde opdrachten en vraagstukken van diverse organisaties.


SAMEEN is te vinden aan het einde van de Zernikelaan in Groningen. Hier staan een aantal businessunits voor kennisintensieve bedrijven die de energieoplossingen van de toekomst testen. Op het parkeerterrein staat een auto die volgens de bestickering op waterstof rijdt. 'Dit is een heel inspirerende omgeving', aldus Michelle Everett, voorzitter van SAMEEN. 'Je legt hier heel gemakkelijk contact met iedereen die iets met de energietransitie te maken heeft. En het mooie is dat het aantal units zich zienderogen uitbreidt en er een nieuw gebouw op stapel staat.'

Inzicht

Ook SAMEEN breidt zich snel uit. Michelle: 'We bestaan sinds 2012 en inmiddels zijn er zo'n 70 studenten en 40 organisaties bij ons aangesloten.' De HBO en WO-studenten volgen heel diverse opleidingen. Dat blijkt bijvoorbeeld uit het project 'Goed Voorbeeld Doet Goed Volgen' van iNRG: huishoudens kunnen hun energieverbruik monitoren met behulp van de I-CE (I see!) en dat leidt tot een bewustwording die resulteert in besparingen. Zonnepanelenbezitters krijgen dankzij iNRG inzicht in de energie die ze opwekken en het aantal euro's dat dit oplevert.

Mogelijkheden

Eén van de studenten die aan dit project meewerkt, heeft een marketing en communicatie achtergrond. Zij zorgt voor actieve betrokkenheid van de deelnemers middels Social Media en maakt een maandelijkse nieuwsbrief. De energiemonitoring is geïnstalleerd door technische studenten. 'Er zijn momenteel 45 huishoudens aangesloten bij het project. Op korte termijn zal het zich waarschijnlijk uitbreiden naar 100', vertelt Michelle enthousiast. 'Er zijn verschillende partijen die het initiatief interessant vinden. Wij zijn er van overtuigd dat dit project in meer wijken succesvol kan zijn.' 

Scholen energiezuiniger

Een ander project dat kan rekenen op Michelles enthousiasme is Energy Challanges. 'Daar ken ik Arjan Lucius ook van', zegt ze glimlachend. 'Het project daagt scholieren uit om hun scholen energiezuiniger te maken.' Studenten van SAMEEN houden zich bezig met de technische aspecten die komen kijken bij de energiebesparende maatregelen op de scholen. Verder monitoren zij het energie- en waterverbruik op de aangesloten scholen en voeren gebouwscans uit waarop een maatwerkadvies volgt.

Smart Grids

Omdat de energietransitie in volle gang is, komen er steeds meer vraagstukken. Er ligt dan ook een flinke markt open voor SAMEEN. Michelle: 'Het aantal lokale energie-coöperaties groeit enorm. Daarom zijn de grote energiereuzen op zoek naar nieuwe business cases. Nu consumenten steeds meer zelf energie opwekken, ontstaan er grote uitdagingen voor alle partijen. Door het tweerichtingsverkeer van energie is er veel aandacht voor Smart Grids, want energiereuzen moeten steeds meer sturen in energie. Dat is bijvoorbeeld het geval als particulieren op zonnige dagen veel zonne-energie leveren aan het netwerk, consumenten 's avonds massaal hun elektrische auto gaan opladen, enzovoort. Op het net aangesloten apparaten moeten dan automatisch worden geregeld.

Kernenergie

Voor Michelle hebben wind- en zonne-energie niet de toekomst. 'Persoonlijk zie ik ze meer als een weg naar andere oplossingen. De potentie is enorm, maar de intrede van wind en zonne-energie heeft meer te maken met een bewustmakingsslag die consumenten moeten maken. Kernenergie uit thorium en waterstof zie ik als opvolgers van zon en wind. Thorium is bijvoorbeeld overal beschikbaar, geeft weinig tot geen afval én je kunt er geen wapens mee maken. Het grappige is dat de Amerikanen in de jaren 60 zowel uranium als thorium onderzochten. Er is gekozen voor de doorontwikkeling van uranium, juist omdat je er wapens van kan maken. Inmiddels is thorium bezig met een comeback. Uiteindelijk komen we uit op kernfusie, maar dan zijn we tientallen jaren verder.'

siegbert-van-der-velde-150Energieproblematiek behoeft meer urgentie

“In Nederland gaan we echt superslecht met de energieproblematiek om.” Siegbert van der Velde, directeur van Natuur- en Milieufederatie Groningen windt er geen doekjes om. Hij vindt dat het onderwerp veel te weinig urgentie krijgt. “Europees lopen we hartstikke achter. Daarom moeten overheid, bedrijfsleven en natuur- en milieuorganisaties nu de handen ineen slaan.”

De Natuur- en Milieufederatie Groningen is geen club van actievoeren, maar een onafhankelijke organisatie die namens milieuorganisaties samen met bedrijfsleven en overheid constructieve oplossingen voor milieuproblemen bedenkt. “Doordat de energietransitieopgave is ondergesneeuwd, loopt onze industrie schade op. Denk aan Aldel”, vertelt Van der Velde.

Bedrijfsleven profiteert

“In Duitsland, China en de Verenigde Staten heeft men al veel eerder ingezet op duurzame energie. Als windmolens of zonnepanelen boekhoudkundig zijn afgeschreven, is alle energie die ze daarna opleveren bijna pure winst. Daar profiteert het bedrijfsleven in die landen van.”

Maatschappelijk draagvlak

“Al sinds 1996 kent Nederland een opgave om zesduizend megawatt windenergie te realiseren. Maar er komt te weinig op gang”, aldus Van der Velde. “Het Energieakkoord moet daar verandering in brengen. Er moet op korte termijn ruimte bestemd worden voor meer windmolens. De overheid moet procedures versnellen. Verder is het noodzakelijk het maatschappelijke draagvlak te vergroten.”

Regierol

“In de hele energiediscussie die bedrijven en milieuorganisaties voeren, heeft de provincie nagelaten de regierol naar zich toe te trekken”, meent Van der Velde. De stad Groningen doet het in zijn ogen beter. “Die heeft zichzelf een ambitieuze opgave toebedacht en het benodigde geld en ambtenaren vrijgemaakt. Mooie projecten zijn bijvoorbeeld de oprichting van een warmtebedrijf, waarbij de warmte-koude opslaginstallaties van verschillende overheidsgebouwen gekoppeld worden. Gemeente Groningen voert graag de regie in de energieopgave en speelt een stimulerende rol.”

Monument

“Als het gaat om energiegebruik, valt er binnen onze eigen organisatie nog veel te verbeteren”, moet Van der Velde bekennen. “We zitten in een monumentaal pand en de benodigde investeringen zijn te hoog voor onze verhuurder. Om die reden overwegen we te gaan verhuizen of ons energiegebruik te compenseren.”

Trots

“Waar ik persoonlijk veel energie uit haal? Als ik milieuorganisaties en nieuwe bedrijven met vestigingsplannen met elkaar in overeenstemming kan brengen. Vopak is daar een goed voorbeeld van. In principe is olieopslag riskant in het Waddengebied. Maar met Vopak zijn heel goede afspraken gemaakt om calamiteiten te voorkomen en eventuele schadelijke effecten tot een minimum te beperken. De gemaakte afspraken dienen een breed maatschappelijk belang. Daar ben ik best trots op!”

john-geijp-150Aan de vooravond van een energierevolutie

“Maar weinigen beseffen het, maar we staan aan de vooravond van een energierevolutie,” is de stellige overtuiging van John Geijp, redacteur Economie bij het Dagblad van het Noorden en de Leeuwarder Courant. “De gasbel is bijna leeg. We moeten nu keuzes maken. Technische kennis is onontbeerlijk.”

“Door onze enorme voorraad aardgas zijn we in Nederland zeer verwend geraakt: een energievraagstuk kenden we tot voor kort niet. Nu de bodem in zicht komt, zullen we het vraagstuk tot politieke doelstelling moeten verheffen. Nederland is straks afhankelijk van wind, zon en gas. Fossiele brandstof blijft noodzakelijk omdat wind- en zonne-energie niet constant zijn. Er zijn veel nieuwe technieken nodig. Het is daarom goed dat er een Energieakkoord ligt. Noord Nederland zet daarmee flink in op kennis en innovatie.”

Elektrolyse

“Het is verbijsterend hoeveel onderzoek er wordt gedaan in het kader van energie. De Heilige Graal die we nu zoeken is een opslagmogelijkheid voor overtollige wind- en zonne-energie. Misschien maakt elektrolyse het mogelijk om overtollige elektriciteit om te zetten in water en gas. Gas is een mooi product, het is weinig vervuilend, makkelijk op te slaan en verliest haar energie niet.”

Hip en aanstekelijk

“Inmiddels maakt de duurzame energiemarkt een flinke professionalisering door en is ze steeds beter in staat is om de markt van goede adviezen te voorzien. Het is goed te zien dat steeds meer jonge mensen in de duurzame energiesector stappen. Het heeft een hip en aanstekelijk imago.”

Energiereuzen

Het is belangrijk dat niet alleen de overheid en bedrijven, maar ook particulieren, al dan niet in corporatieve vorm, aan de slag gaan met duurzame energie. Dat zal ten koste gaan van de energiereuzen. Maar zover is het nog lang niet; het ontbreekt nog aan voldoende financiële prikkels voor een massale overstap naar duurzame energie.”

Vergroening

“De stad Groningen maakt goed werk van duurzaamheid. Ze heeft zichzelf een klimaatdoelstelling gesteld en voert een heel doordacht beleid. Ook veel Groninger bedrijven zijn bezig met duurzaamheid. Bij de NDC mediagroep hebben we ook een vergroening meegemaakt, in de vorm van digitalisering.”

Gestript

“Het mooiste voorbeeld van een duurzame aanpak door een bedrijf in Groningen vind ik GasTerra. Zij heeft een oud gebouw in het centrum aangekocht en het helemaal gestript en vervolgens CO2-neutraal gemaakt. Er werken wel 200 mensen. Toch zijn er slechts 20 parkeerplaatsen voor auto’s. GasTerra dwingt haar medewerkers met de fiets of met het OV naar het werk te komen. Ik denk dat een dergelijke ontwikkeling zich zal voortzetten onder bedrijven.”

Inspirerend

“Mijn privéperspectief op energiegebruik laat nogal te wensen over. Een auto op groen gas vormt voor mij persoonlijk een nog te grote investering. En mijn huis moet ik ook nog eens laten onderzoeken. Sinds ik artikelen over energie schrijf, ben ik me veel meer bewust van het energievraagstuk. En ik spreek heel veel gemotiveerde mensen. Dat is bijzonder inspirerend.”

Achtergrond

Wat staat ons te wachten op het gebied van energie en klimaat? Welke groene energiebron gaat hard groeien en wat gebeurt er met de CO2-uitstoot? Een overzicht gegeven door De Correspondent.

 

 

 

Dat hogere energierekeningen te zwaar drukken op het huishoudboekje van steeds meer huishoudens is iets waar in Nederland nog weinig over wordt gesproken.

Eén van de weinige onderzoeken hiernaar is de afstudeerscriptie van Wisse Veenstra: De draagbaarheid van energielasten in beeld.

Essay over de bewuste en onbewuste sabotage van de transitie naar een duurzame energiehuishouding.

Jan-Paul van Soest verwoordt hoe het denken over klimaatverandering en energietransitie is beïnvloed en veranderd. Deze essay kunt u als pdf lezen via de website van Gemeynt.nl

Hoe zorgen we voor genoeg energie, water en andere grondstoffen voor de groeiende wereldbevolking? Alleen door de juiste keuzes te maken! En daarbij voorziet Adijied Bakas een aantal trends.

 

Op 21 november 2013 kwam in Den Haag de Nederlandse energiewereld bijeen voor een congres. Op de agenda stond de Europese energiemarkt. Die markt is de afgelopen twintig jaar geliberaliseerd, maar heeft dat ook gebracht wat iedereen ervan hoopte? De correspondent schreef hier een artikel over.

Inspiratie

What do you desire? How would you really enjoy spending you life?
What makes you each? What would you like to do if money where no object?

-Alan Watts-

 

what-if-its-a-big-hoax

Een concept van de bekende wetenschapper Gunter Pauli, dat verder gaat dan de groene economie. Door combinatie van vraagstukken ontstaat nieuwe en meervoudige business en wordt duurzaamheid voor iedereen betaalbaar.

Perspectief op duurzaamheid vanuit de natuurkundige, de astronaut en als kankerpatient.

Een korte beschouwing van Wubbo Ockels na ontvangst van de Brandarisprijs.

(Springtijfestival 28 oktober 2013).

 

Waarom creativiteit en innovatie vaak niet werken.ideakillers

 

Twitter

Ontwerp

Dineke Buist BNO

Technische realisatie & webhosting

Silverstone Studio

Beeld

Kees van de Veen
KleinsteSoepfabriek

Copyrights

© 2014 Arjan Lucius, alle rechten voorbehouden

Privacy disclaimer

Het doel van deze website is informatie te verstrekken over Arjan Lucius en haar producten/diensten. De informatie zoals opgenomen op deze website is uitsluitend bestemd voor algemene informatiedoeleinden. Door deze internetsite te benaderen en/of de op of via deze internetsite aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met deze disclaimer.

Algemeen

Hoewel wij de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrachten in de samenstelling en het onderhoud van de op deze website verstrekte informatie, kan Arjan Lucius niet garanderen dat deze informatie compleet, actueel en/of accuraat is. Arjan Lucius aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade welke ontstaat door gebruikmaking van, het vertrouwen op of handelingen verricht naar aanleiding van de op deze website verstrekte informatie.

Deze website en de inhoud daarvan is beschermd door het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behoudens voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik mag niets van deze website of de inhoud daarvan worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van Arjan Lucius.

Links

Deze website bevat een aantal externe links. Arjan Lucius kan echter niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud van deze pagina's van derden, voor de privacybescherming op deze websites, voor de diensten die hierop eventueel worden aangeboden of voor schade of verlies veroorzaakt door het gebruiken van deze externe links.

Privacy

Arjan Lucius respecteert de privacy van de bezoeker en zal er op toezien dat de communicatie en gegevensuitwisseling met de bezoekers van deze website zo veilig mogelijk gebeurt. Arjan Lucius verwerkt in het kader van zijn dienstverlening persoonsgegevens in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Cookies

Arjan Lucius maakt bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies om uw instellingen en voorkeuren te onthouden. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser, zie bijvoorbeeld deze toelichting door de Consumentenbond voor uitleg. Als u wilt aanpassen welke cookies we mogen gebruiken, kunt u wijzigingen aanbrengen via:

Google Analytics

Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Arjan Lucius gebruikt deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Arjan Lucius heeft hier geen invloed op.

Vragen?

Heeft u vragen over bovenstaande? Stel ze gerust via de contactpagina.